Polityka Prywatności

Korzystając ze strony www.bankubezpieczen.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Ponieważ szanujemy Państwa prawo do prywatności, opracowaliśmy poniższy dokument prezentujący zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu.

AKIAN Insurance, administrator strony www.bankubezpieczen.pl nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony www.bankubezpieczen.pl.

W czasie korzystania ze www.bankubezpieczen.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularzy kontaktowych, dane te mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie do przesłania informacji na temat zapytania.

Zgromadzone przez nas dane nigdy i pod żadnym pozorem nie będą udostępniane jakimkolwiek firmie lub osobie z zewnątrz chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Na stronie www.bankubezpieczen.pl wykorzystywana jest technika "cookies". Cookie (zwane także "ciasteczkiem") jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer na komputerze użytkownika. Tą informację serwer może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze www.bankubezpieczen.pl z tego komputera. Korzystanie z technik "cookies" nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie www.bankubezpieczen.pl jest regulowana osobnymi postanowieniami.

AKIAN Insurance zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na łamach strony www.bankubezpieczen.pl.© 2017 Bank Ubezpieczen - Wszelkie prawa zastrzezone.
o nas polityka prywatno�ci kontakt